تماس با ما

تماس با ما

13 74 45 33 – (045)


80 63 529 0914

136 900 61 45 3000 (SMS)

AsiaAgent25358

68 08 44 33 – (045)

Info [ @ ] Dadkhah-Agency.ir

اردبیل، عالی قاپو، خیابان انقلاب، روبروی ایران خودرو، بیمه دادخواه

ما در راه رسیدن به آرمان و چشم انداز، ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت و با ایجاد حس اعتماد، در فعالیتهای خود و ارائه خدمات به مشتریان سرآمد خواهیم بود.

ارسال پیام